Stöd på vägen mot självständighet

Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet. Verksamheten har tillstånd ifrån IVO och bedrivs i enlighet med riktlinjerna för stödboende för målgruppen.

Stödboende

Här arbetar vi individuellt med varje enskild ungdom och här ingår en kontaktperson som arbetar utifrån vårdplan och ger stöd i praktiska frågor som ekonomi, studier, myndighetskontakter, arbete med kontinuerlig kontakt med handläggare. I vårt stödboende bor man i egen basmöblerad lägenhet med tillgång till personal dygnet runt.

  • Boende i egen lägenhet med eget kök och badrum.

  • Kvalificerad kontaktperson.

  • Möjlighet att vända sig till beredskap dygnet runt vid akuta frågor.

  • Träningskort eller annan fritidssysselsättning utifrån bedömning av enhetschef.

  • Tv och internetuppkoppling.

Kan också fungera som skyddat boende eller som utslussning efter vistelse på HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution.

Vi kan erbjuda stödboende i Stockholm. Kontakta oss för mer information.