Gör placeringsförfrågan till Steg1

Steg1 hjälper barn, unga och vuxna över hela Sverige som behöver ett nytt hem. 

Vi tar emot unga i åldrarna 0-21 år och har familjehem i hela Sverige. Vi utökar ständigt vår verksamhet och tillämpar närhetsprincipen, vilket innebär att det aldrig är mer än två timmars resväg mellan den placerade klienten och dennes ansvarige familjehemskonsulent. 

Placeringsförfrågan