Ge ett barn eller ungdom ett tryggt hem. Bli familjehem med Steg1.

Anmäl intresse!

Familjehem

Att bli ett familjehem innebär att du öppnar ditt hem för ett barn eller en ungdom som behöver extra stöd och omsorg. Det är ett meningsfullt och givande uppdrag som gör en verklig skillnad i ett ungt liv. Placeringarna kan vara både korta och längre perioder.

Familjehem hos Steg1 har alltid tillgång till:

Så här blir du familjehem med Steg 1

➊ Intresseanmälan

Det första steget är att anmäla ditt intresse för att bli ett familjehem. Detta kan du göra direkt här på hemsidan eller via telefon. Vi välkomnar alla typer av familjer och bakgrunder.

➋ Telefonintervju

Efter att du har anmält ditt intresse kommer en av våra socialarbetare att boka in en telefonintervju med dig. Detta är ett tillfälle för oss att lära känna dig lite bättre och för dig att ställa eventuella frågor du kan ha. Under samtalet bokar vi även ett hembesök.

➌ Registerutdrag

Alla potentiella familjehem måste skicka in aktuella intyg och utdrag från polisen, kronofogden, socialtjänsten och Försäkringskassan. Detta är en viktig del av processen för att säkerställa att alla våra familjehem är trygga och säkra miljöer för de barn och ungdomar som placeras där.

➍ Referenser

Vi kommer att be om referenser från personer som känner dig väl. Detta kan vara arbetsgivare, kollegor, nära vänner eller någon som känner din familj väl.

➎ Familjehemsutredning

Slutligen genomförs en familjehemsutredning. Detta innebär att en av våra socialarbetare kommer att besöka ditt hem för att göra en bedömning av den fysiska miljön och för att diskutera ditt engagemang och dina förväntningar på att vara ett familjehem.

Efter att alla dessa steg har genomförts kommer du att bli formellt godkänd som ett familjehem med Steg 1. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt nätverk av engagerade och omtänksamma familjehem!