Om oss

Om Steg1

Vi är en jour och familjehemsverksamhet som på uppdrag av socialtjänsten i de olika kommunerna anlitar familjer i olika konstellationer för att bedriva familjehemsvård.

Nyckelorden är vård och omsorg för medmänniskan i centrum. Alla individer är värda en dräglig vardag med rätt sorts resurser, trygghet och meningsfullhet i vårt samhälle. Vår målgrupp innehar åldern 0-21 år och insatserna anpassas utefter kartlagt och planerat behov från placerande kommun.  

Målet är att nå stabilitet, gynnsam utveckling och högt människovärde hos barn och unga där familjer med rätt sorts förutsättningar, erfarenhet och resurser verkar för trygga hem. Detta når vi genom adekvat matchning av jour och familjehem för individen i centrum. 

Vi är verksamma över hela landet med utgångspunkt från Storstockholmsområdet då vi har vårt huvudkontor i Solna.